Obec křesťanů v Pardubicích

Kontaktní adresa

poštovní a telefonická:
Elisabeth a Lukáš Dostalovi
Terezy Novákové 1928/33
53002 Pardubice
tel. 466335102
elektronická:
Jakub Neubauer, jakub.neubauer@gmail.com

Setkání

Setkáváme se zpravidla jednou měsíčně v neděli, v době návštěv faráře Milana Horáka, kdy spolu v 10.00 slavíme bohoslužbu pro dospělé a v 11.00 bohoslužbu pro děti, a po bohoslužbách míváme vyučování pro děti a společný oběd, případně další program. Kromě těchto hlavních nedělních setkání konáme cca jednou za dva měsíce přednášku na nějaké téma souvisící s naším snažením ve světě a někteří z nás se scházejí častěji na společný zpěv či studium. Čas od času se pak koná nějaké setkání mimořádné, o kterém se pak dočtete v našem programu.

Program na leden – březen 2020


neděle 26. ledna1000Obřad posvěcení člověka

 1100Nedělní vyprávění a obřad pro děti

 potéSpolečný oběd


neděle 1. března1000Obřad posvěcení člověka

 1100Nedělní vyprávění a obřad pro děti

 potéSpolečný oběd


neděle 29. března1000Obřad posvěcení člověka

 1100Nedělní vyprávění a obřad pro děti

 potéSpolečný oběd


Setkání se konají v budově školní družiny Gorkého 1981. Další nedělní setkání jsou plánována na 26. dubna, 31. května a 21. června.

O případných dalších termínech či změnách (je možné, že ještě v březnu se bude konat další veřejná přednáška) Vás budeme včas informovat na webu a v emailové rozesílce. (Pokud nedostáváte emailem naše aktuální zprávy a chcete je dostávat, sdělte prosím Milanu Horákovi svou emailovou adresu).

Pro přípravu a konání našich setkání potřebujeme pokaždé řadu pomocníků, od chystání oltáře a bohoslužebných rouch až po hlídání dětí a vaření společného oběda. Pokud byste mohli a byli ochotni s něčím pomoci, dejte prosím vědět Jakubu Neubauerovi (jakub.neubauer@gmail.com), který Vám zašle úplný seznam potřebných úkolů.


Kontakt na faráře

Milan M. Horák
Na Špejcharu 3
17000 Praha 7
tel. 233320230
email milan.m.horak@volny.cz

V době zahraničních pracovních cest Milana Horáka (15.–17. 1., 6.–8. 3.) se v naléhavých případech obracejte na pražské faráře.

Odkazy