Obec křesťanů v Pardubicích

Kontaktní adresa

poštovní a telefonická:
Elisabeth a Lukáš Dostalovi
Terezy Novákové 1928/33
53002 Pardubice
tel. 466335102
elektronická:
Jakub Neubauer, jakub.neubauer@gmail.com

Setkání

Setkáváme se zpravidla jednou měsíčně v neděli, v době návštěv faráře Milana Horáka, kdy spolu v 10.00 slavíme bohoslužbu pro dospělé a v 11.00 bohoslužbu pro děti, a po bohoslužbách míváme vyučování pro děti a společný oběd, případně další program. Kromě těchto hlavních nedělních setkání konáme cca jednou za dva měsíce přednášku na nějaké téma souvisící s naším snažením ve světě a někteří z nás se scházejí častěji na společný zpěv či studium. Čas od času se pak koná nějaké setkání mimořádné, o kterém se pak dočtete v našem programu.

Program na říjen – prosinec 2020

Vzhledem ke stále se měnícím a neodhadnutelným vládním opatřením je možné, že některé z plánovaných setkání bude podléhat nějakému aktuálnímu omezení, které zde na webu nezvládneme zveřejnit. Kdyby však muselo některé setkání odpadnout úplně, pak to nejpozději v předvečer setkání najdete na této stránce.


neděle 4. října1000Obřad posvěcení člověka

 1100Svatomichaelská slavnost s nedělním obřadem pro děti

 potéSpolečný oběd

 1300–1400výroční schůze pardubického sboru (ohlédnutí za minulým rokem, plány a nápady do budoucna)


neděle 8. listopadu1000Obřad posvěcení člověka

 1100Nedělní obřad a vyprávění pro děti

 potéSpolečný oběd


neděle 6. prosince1000Obřad posvěcení člověka

 1100Nedělní obřad a vyprávění pro děti

 potéSpolečný oběd


pátek 25. prosince (Boží hod vánoční)000Obřad posvěcení člověka (půlnoční)

 800Obřad posvěcení člověka (jitřní)

 1000Obřad posvěcení člověka (denní)

 1100Vánoční vyprávění a obřad pro děti

 potéSpolečný oběd


Setkání se konají v budově školní družiny Gorkého 1981. Další nedělní setkání jsou plánována na 24. ledna, 14. března, 18. dubna, 16. května a 13. června. Data přednášek ještě nejsou domluvena.

O případných dalších termínech či změnách Vás budeme včas informovat na webu a v emailové rozesílce. (Pokud nedostáváte emailem naše aktuální zprávy a chcete je dostávat, sdělte prosím Milanu Horákovi svou emailovou adresu).

Pro přípravu a konání našich setkání potřebujeme pokaždé řadu pomocníků, od chystání oltáře a bohoslužebných rouch až po hlídání dětí a vaření společného oběda. Pokud byste mohli a byli ochotni s něčím pomoci, dejte prosím vědět Jakubu Neubauerovi (jakub.neubauer@gmail.com), který Vám zašle úplný seznam potřebných úkolů.


Kontakt na faráře

Milan M. Horák
Na Špejcharu 3
17000 Praha 7
tel. 233320230
email milan.m.horak@volny.cz

Odkazy